Kuntapuolen luottamusmiesvaalit

Kuntapuolen luottamusmiesvaalit Tehy ao671 alueella järjestetään 4 - 18.10.2023.

 

Förtroendemanna valen vid Tehy ao671 område ordnas 4 - 18.10.2023

 

Ryhdy luottamusmieheksi - Sinussa on muutosvoimaa!

Jos olet Tehyn jäsen, valmis kuuntelemaan ihmisiä sekä kiinnostunut työpaikkasi olosuhteista, olet loistava ehdokas luottamusmieheksi. Tai pyydä työkaveriasi asettumaan ehdolle.

Tehy hakee ao671 alueelle 1 pääuottamusmiestä ja 1 varapääluottamusmiestä.

Mitä luottamusmies tekee?

Luottamusmies neuvoo ja auttaa työpaikan Tehyn jäseniä työsuhdeasioissa ja neuvottelee työnantajan kanssa. Luottamusmiehen apua ei ole saatavilla mistään muualta! Hän on avainhenkilö siinä, miten työoloja ja työhyvinvointia saadaan parannettua. Tärkeä tehtävä siis! Luottamusmies tekee merkittävää työtä yksittäisen työntekijän ja työyhteisön puolesta. Luottamusmiehellä on muutosvoimaa sekä tahtoa ja asennetta muuttaa työntekijöiden asemaa ja työehtoja. Hän toimii motivoijana ja saa koko työyhteisön toimimaan yhdessä ja parantaa olosuhteita työpaikalla.

Luottamusmiehenä saat koulutusta

Luottamusmies ei ole koskaan yksin, vaan apua ja tukea saa aina. Tehy kouluttaa kaikki uudet luottamusmiehet: koulutusta on tarjolla koko luottamusmiestehtävän ajan, valinnasta lähtien. Myös Tehyn asiantuntijat auttavat mielellään kysymyksissä ja epäselvissä tilanteissa. Lisäksi luottamusmiehen tukena on laaja muiden luottamusmiesten verkosto.

 

Bli förtroendeman – du har förändringskraft!

Är du medlem i Tehy och intresserad av förhållandena på din arbetsplats? Vill du lyssna på och stödja arbetstagarna? Du är en lysande kandidat till förtroendeman! Eller be en arbetskamrat att ställa upp som kandidat.

Tehy söker 1 förtroendemann och 1 viceförtroemdemann till kommula sidan vid Tehy ao671 område.

 

Vad gör en förtroendeman?

Förtroendemannen är arbetstagarnas representant. Hen är tehyiternas viktigaste medlemsförmån och stöd på arbetsplatsen. Hjälp från förtroendemannen är en tjänst som du inte kan få någon annanstans!

Förtroendemannen ger råd och hjälper tehyiterna på arbetsplatsen och förhandlar med arbetsgivaren. Hen är en nyckelperson i hur förhållandena och arbetstagares välbefinnande kan förbättras på arbetsplatsen. Viktiga uppgifter, eller hur?

Förtroendemannen har förändringskraft: vilja och mod att förbättra arbetstagarnas ställning och anställningsvillkor. Hen fungerar som aktivator och får hela arbetsgemenskapen att vara med och förbättra förhållandena på arbetsplatsen.

Som förtroendeman får du utbildning

Som förtroendeman är du aldrig ensam: du får alltid hjälp och stöd. Tehy utbildar alla nya förtroendemän: vi erbjuder olika slags utbildningar under hela förtroendeuppdraget, redan från början. Tehys experter hjälper gärna med frågor och oklara fall. Dessutom har du ett brett nätverk av andra förtroendemän bakom dig. Detta gäng har kunskap, kompetens och förändringskraft!