Ammattiosasto tiedottaa

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltolomakkeet ammattiosastojen käyttöön

Tehy on saanut useita viestejä eri työpaikoilta, että haluttaisiin ottaa käyttöön lomake ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen, kuten aikaisemmissa työtaisteluissa. Tehy haluaa muistuttaa,että lomakkeen käyttö työpaikoissa ei muuta sitä tosi asiaa, että ylitöihin ei voi määrätä.

Tehy on eilen tiukentanut tulkintaa Usein kysyttyhin kysymyksiin, joista keskeiset kohdat alla:

Työnantaja vetoaa "perusteltuun syyhyn" vaihtaa työvuoroluetteloa, mitä teen?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tehyn julistaman ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia Tehyn jäsen ei voi vaihtaa työvuoroa edes perustellusta syystä. Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta myös työtaistelutilanteessa.  

Voiko työnantaja vaatia allekirjoittamaan sopimuksen ylitöiden tekemisestä?

Ei voi, Tehyläiset eivät sovi ylityö- tai vuoronvaihdosta. 
Työnantaja ei voi myöskään määrätä ylitöihin. 

Jos ruokataukoja ei pysty pitämään, syntyy ylityötä. Onko työpäivää lyhennettävä loppupäästä, ettei ylityötä syntyisi?

Jos ruokatauko on omaa aikaasi, poistut sen ajaksi työpisteeltä etkä ole sen aikana työnantajan käytettävissä. Työnantajan vastuulla on asiakas- ja potilasturvallisuus.  

Työskentelen vuodeosastolla iltavuorossa. Yövuorolainen on sairastunut. Mitä teen?  

Teet sinulle suunnitellun työvuoron. Ilmoita tilanne heti esimiehellesi ja/tai osastosta vastaavalle lääkärille. Potilas- ja työturvallisuutta ei saa vaarantaa, joten osastosta vastaavien tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin osaston henkilökuntamitoituksen ja potilasmäärän korjaamiseksi. Ensisijaisesti puuttuvan työntekijän vuoron tekijäksi on löydettävä joku muu kuin Tehyn jäsen. Jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, voi tehyläinenkin vuoron tehdä. Tällaisessa tilanteessa tee tapauksesta ilmoitus ammattiosastolle. 

Onko ylityö- ja vuoronvaihtokielto laillinen neuvotteluiden tukitoimi?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla jäsenistö viestittää työnantajalle, että he tukevat neuvottelutavoitteiden toteutumista ja vauhdittaa näin neuvottelujen etenemistä. 
Tehyn jäsenenä sinulla on myös velvollisuus noudattaa Tehyn toimeenpanemaa työtaistelutoimenpidettä.

Lomake työvuoron muutoksesta

Lomake potilas-/asiakasturvallisuuden vaarantumisesta

Ilmoitus työtehtävässä vaadittavan ammattitaidon puutteesta

Uusi jäsen!

Kirjaudu jäsenhuoneeseen, mene kohtaan Uusi jäsen ja täytä yhteystietosi, otamme yhteyttä sinuun.