Luottamusmies

 

Ammattiosasto on asettanut päätoimisen pääluottamusmiehen sekä kolme luottamusmiestä.

Luottamusmiehet vapautetaan työtehtäviensä hoitamisesta luottamusmiestehtävien hoitamiseen. Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu:

 • Edustaa Tehyn ammattiosastoa virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yleisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa.
 • Välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken.
 • Valvoa että työntekijät/ viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.
 • Ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia.
 • Valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla.
 • Neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.
 • Perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille.
 • Kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa.
 • Neuvottelee paikallisista sopimuksista.
 • Tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa.
 • Toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon päin.
 • Hankkii aktiivisesti uusia jäseniä.

Luottamusmiehen tukena ovat alueen järjestöasiantuntija ja liiton asiantuntijat.

 

Luottamusmiehen tiedot ilmoitustaululla

 

Luottamusmiehen yhteystiedot löydät työpaikan ilmoitustaululta tai asiaa voi tiedustella Tehyläisiltä työkavereilta. Työnantajalla voi olla käytössä myös intranet, josta henkilöstöedustajien tiedot löytyvät.

Usein myös perehdytysohjelmaan on lisätty luottamusmiehen tiedot tai niitä voi kysyä henkilöstöhallinnosta. Asiaa voi selvittää myös oman ammattiosaston kautta, usein ammattiosastot julkaisevat omilla kotisivuillaan luottamusmiesten tiedot ja työpaikat. Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä myös alueesi järjestöasiantuntijaan.

 

Ammattiosastomme luottamusmiesten yhteystiedot löydät täältä